ایمنی در خط گرم

ایمنی در خط گرم

ایمنی در خط گرم

ایمنی در خط گرم

برای انجام کار به روش خط گرم باید تمهیدات مخصوص خودش را در نظر گرفت و داشتن برنامه  منظم یکی از اصول کار در خط گرم می باشد،بی برنامگی یا سهل انگاری یا دست کم گرفتن کار در این حوزه خطرات جبران ناپذیری می تواند داشته باشد.

در نتیجه رعایت ایمنی ها هر چند ساده میتواند در کاهش حوادث نقش داشته باشد،بنابراین قبل و حین و پایان کار خط گرم باید بطور کامل اصول ایمنی در خط گرم رعایت شود تا بدون حادثه و خاموشی فعالیتها انجام گیرد.

در این مقاله به 8 مورد از اقداماتی که قبل از شروع کار باید در نظر گرفته شود،بیان شده است.

اقدام های ایمنی در خط گرم

اقدام یک

اولین اقدام  ،داشتن لیست کاری با آدرس و جزئیات نوع کار—داشتن اطلاعات کافی در مورد نوع و خصوصیات فعالیت مورد نظر یا دانستن محدودیت های محل کار، برای برنامه ریزی تعداد نفرات مورد نیاز با توجه به حجم کار و توانمندی فردی نفرات ،  و تعداد و نوع تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز برای انجام فعالیت در نظر گرفته شود

اقدام دو

دومین اقدام ایمنی در خط گرم همراه بودن خودرو سبک با گروه — اکیپ های خط گرم باید در محل کار خود یک ماشین سبک به همراه داشته باشند در خیلی از موارد گروههای کاری برای سرویس خطوط در مسیرها یا مناطقی کار می کنند که به دور از شهرهها هستند و در چنین مواردی همراه بودن خودرو سبک الزامی است تا در صورت به وجود آمدن حادثه بتوان سریع مصدوم را به مراکز درمانی انتقال داد

اقدام سوم

سومین اقدام داشتن مجوز کار–  برگ مجوز انجام کار بر روی شبکه فشار متوسط باید قبل از شروع کار اخذ شود و در آن نام پســت، نام فیدر، بار فیدر و نام اپراتور مشــخص باشــد.. بعد از گرفتن شماره اجازکار از دیساچینگ یا مرکز کنترل یا گروههای اتفاقات و عملیات ،اکیپ های خط گرم میتواندد فعالیت خود را شروع کنند. بدون داشتن مجوز کار، شروع کار ممنوع می باشد.

اقدام چهارم

سومین اقدام ایمنی در خط گرم حضورسرپرست در محل کار (تمام مسنولیت اکیپ خط گرم به عهده سرپرست می باشد.) مجوز های صادر شده باید با امضاء سرپرست باشد.بدون حضور سرپرست شروع کار ممنوع می باشد.

اقدام پنجم

پنجمین  اقدام  قبل از شروع کار وضعیت آب و هوایی در نظر گرفته شود و از آخرین اطلاعات جوی با خبر باشیم و در صورتیکه طوفان ، گرد وخاک ، رعد وبرق و احتمال شروع شدن باران وجود داشت ، کار ممنوع است.

اقدام ششم

ششمین اقدام ایمنی در خط گرم قبل از شروع کار باید بررسی کامل صورت گیرد تا در محل کار گروه خط گرم، همزمان کار بصورت خط سرد انجام نگیرد. همزمان کار کردن خط گرم و سرد  ممنوع است.

اقدام هفتم

هفتمین اقدام  وضعیت روحی روانی نفرات –قبل از شروع کار وضعیت نفرات از لحاظ روحی روانی بطور کامل توسط سرپرست باید بررسی شود ،یکی از مهمترین وظایف سرپرست داشتن رابطه دوستانه و عاطفانه با سیمبانان می باشد بطوریکه به راحتی مشکلات یا دغدغه های ذهنی را که سیمبان دارد بتواند به راحتی بیان کند، تا هنگامی که سیمبانی در شرایط مناسب روحی روانی برخوردار نیست از انجام کار معاف باشد و مشکلات و حادثه ای برای خود و دیگران به وجود نیاورد.

اقدام هشتم

هشتمین اقدام تشریح کار توسط سرپرست گروه ،کار بطور کامل برای نفرات از لحاظ روش وترتیب انجام کار توضیح داده شود با توجه به اینکه تنوع کاری زیاد است و از راه و روشهای مختلفی برای انجام کار میتوان استفاده نمود نظر خواهی از نفرات گروه توسط سرپرست ضمن اینکه باعث بارش فکری و انتخاب بهترین روش کاری میشود باعث خلاق شدن و رشد نفرات گروه از لحاظ فنی میشود و همچنین باعث دگرمی آنها میشود چون انسانها دوست دارند دیده شوند و رشد کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو