ایمنی در خط گرم
ایمنی در خط گرم اصلی ترین شرط برای شروع کار به رش خط گرم است

ایمنی در خط گرم

ایمنی در خط گرم اصلی ترین شرط برای شروع کار به روش خط گرم است

ایمنی بالابرها در خط گرم

یکی ازمهمترین اصول ایمنی که قبل از شروع کار باید انجام شود ایمنی بالابرهای خط گرم می باشد.

خودروهای خط گرم باید هرسال مورد تست های الکتریکی و مکانیکی قرار گیرد و همچنین اپراتورهای خودرو های خط گرم حتما دوره های مخصوص پراتوری و کار با بالابر را گذرانده باشند

اپراتورها باید با مانورهای بالابر و حداکثر ارتفاع و چرخش بوم بالابر بر اساس استاندارد آشنا باشند و همچنین در کلاسهای خط گرم شرکت کرده باشند تا با حریم ها و روشهای کاری آشنا باشند.

در این مقاله به 12 مورد از اقدامات ایمنی بالابرها  که قبل از شروع کار باید در نظر گرفته شود،بیان شده است.

اقدامهای ایمنی برای بالابرهای خط گرم

اقدام یک

بوم و باکت بطور کامل تمیز شود وآلودگی نداشته باشد

ایمن سازی محیط قبل از شروع کار بوسیله مخروطی، علانم هشدار دهنده و در صورت نیاز استفاده از پرچم زن  استفاده شود

در منطقه شهری باید بوسیله نوار خطر محدوده کاری ایمن سازی شود و از رفت آمد افراد در محل کار جلوگیری شود.

ایمن سازی محیط باید به گونه ای باشد تا محدوده ایی که بوم هنگام چرخش ادامه پیدا می کند ایمن سازی شود تا خودرو عبوری به بوم برخورد نکند .

اقدام دو

ارت نمودن بالابر خط گرم در محل مناسب

در صورتیکه از جرثقیل همزمان استفاده میشود باید جرثقیل هم ارت شود،جک ها بعنوان ارت محسوب نمی شود.اپراتورجرثقیل هنگام کار باید از دستکش عایق استفاده کند.

اقدام سوم

بررسی کامل بالابر خط گرم قبل از شروع کار توسط اپراتور بالابر از لحاظ اتصالات و جوشها وسالم بودن بوم و بسکت عایق.

اقدام چهارم

در بالابر خط گرم جعبه کمکهای اولیه و کپسول آتشنشانی co2 موجود باشد.

اقدام پنجم

بررسی کامل از موقعیت مناسب استقرار بالابر خط گرم  وهمچنین دقت در محل قرار گیری جکهای جرثقیل که در حین کار مشکلی برای واژگونی ناگهانی خودرو پیش نیاید.(قنات،پل، جوی آب،مکان سست، )

اقدام ششم

قبل از استفاده از بالابرخط گرم تکه چوبی(دنده پنج) زیر چرخ ها برای مانع شدن از حرکت قرار دهید.

شیب کاری که بالابر مجاز است کارکند حداکثر5درجه است و در صورت ضرورت انجام کار باید محل ایستادن بالابر تراز گردد.

اقدام هفتم

طبق استاندارد جکهای جرثقیل بطور کامل بیرون آمده ،و حق نداریم از یکطرف جکها صرفنظر کنیم یا بصورت ناقص از جکها استفاده کنیم.

هنگام جابجایی بالابر خط گرم باید جک ها کاملا جمع شود.

اقدام هشتم

بررسی محل استقرار صحیح بالابرخط گرم با در نظر گرفتن اینکه هنگام بیرون آمدن دکل جرثقیل حداقل حداقل بوم کشویی عایق از محل خود یک 1/2  متر خارج شود. تا قسمت فلزی درحوزه خطوط برقدار نزدیک نگردد.

اقدام نهم

در زمان کار سیمبان می بایست همواره از کمربند ایمنی استفاده کند.در صورتیکه هنگام کار سیمبان به دلیل عدم استفاده از کمربند به پایین سقوط نماید،اپراتور پاسخگو می باشد.

برای استفاده از بالابرخط گرم باید به ظرفیت سبد از لحاظ وزن مجاز تعیین شده دقت نمود .

اقدام دهم

هنگام بیرون آمدن جکهای بالابرخط گرم باید دقت شود که روی پای همکاران قرار نگیرد و پیشنهاد می گردد حتما هنگام جک زدن از بوق هشداردهنده همزمان استفاده شود.

اقدام یازدهم

هنگام جابجایی بالابر از یک نقطه به نقطه بعدی سیمبان باید از سبد خارج شده تا در محل کار بعدی مجددا داخل سبد شود. و همچنین در هنگام کار سیمبان حق ندارد از داخل سبد به روی پایه انتقال پیدا کند و یا اینکه از روی پایه به داخل سبد جابجا شود

اقدام دوازدهم

بوم و سبد و آستری عایق  باید کاملا سالم و تمیز باشد وهمچنین باید دقت شود که دچارشکستگی یا خراشیدگی نشود.

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو