ارت کردن
ایمنی در خط گرم

ارت کردن

ارت کردن در خط گرم

ارت کردن در خط گرم

در بعضی از مواقع امکان انجام تمام فعالیت  به صورت خط گرم امکان پذیر نمی باشد. در بعضی مواقع به علت اینکه تعداد بالابر مورد نیاز موجود نباشد . یا اینکه بالابرهای موجود از لحاظ فنی شرایط کارهای مورد نظر را ندارند . یا در بعضی موارد به علت عدم تعداد سمبان ماهر و یا اینکه کار پرریسکی هست تصمیم گرفته می شود تا آن کار یا بخشی از کار بصورت خط سرد انجام گیرد.

فیلم آموزشی نحوه زمین کردن موقت شبکه توزیع هوایی | وبلاگ فرهاد یزدی

در چنین شرایطی سرپرست گروه باید تمهیدات لازم را در نظر بگیرد  اگرچه کار توسط گروه خط گرم انجام می گیرد با بالابر و بوم عایق اما باید در چنین شرایط حتما باید دو طرف محلی که بی برق شده است ابتدا توسط گروه دو طرف محل کار   بایدشبکه ارت گردد . سپس بعد از اینکه دو طرف محل کار به روش صحیح ارت گردید گروه خط گرم می تواند کار خود را شروع نماید. در چنین شرایطی که دو طرف محل کار ارت گردیده است احتیاجی به استفاده از دستکش و آستین عایق نمی باشد.

هنگامی که خطوط و تجهیزات دارای برق بیشتراز ۵۰ ولت باشند و یا به بیش از این مقدار برق‌دار شوند به علت عملیات، تعمیر و نگهداری و یا ساخت از دسترس خارج شوند. باید تا زمانی که انجام  فعلیت کار  انجام میشود، خطوط و تجهیزات ارت شوند.و تجهیزات ارت موقت نصب شوند تا یک سیستم ارت موقت جهت ایمنی فردی ایجاد کنند.

پیش از آن‌که کار شروع شود، باید به صورت خلاصه در مورد خطرات احتمالی با تمامی کارگران صحبت شود. هنگامی که کار شامل نصب سیستم ارت جهت محافظت فردی باشد، باید با تمامی افرادی که در این کار دخیل هستند در مورد فرایند ارتینگ و درک ارزش محدودیت‌های این روش کاری صحبت کرد. تا کار به روش صحیح انجام گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو