خط گرم (hot line)

خط گرم (hot line)

خط گرم چیست؟

خط گرم در واقع به مداری گفته مي شود كه برق در آن جريان دارد. به عبارتي ديگر خطي است كه ولتاژ دارد.

اگر درگذشته تنها تامين برق به هر نحو ممكن، براي مشتركان مدنظربود، اما اكنون با گذشتن از مرزهاي فناوري، افزوده شدن برميزان توليد و برقرسانی به دورترين نقاط، تامين برق با كيفيت مورد نظر قرار گرفته است. درهمين راستا نيز فعاليت هاي بسياری صورت مي گيرد كه از جمله آنها تعميرات با خط گرم است.

در واقع يكي از بزرگترين مشكلات شبكه های توزيع و انتقال ايجاد خاموشی براي انجام تعميرات در شبكه چه به صورت دستی و چه به صورت اتوماتيك است. ايجاد نارضايتی مشتركان صنعتی خانگی و كشاورزی از اعمال خاموشی در شبكه و آسيب تجهيزات فشار قوی در هنگام قطع و وصل مجدد از جمله پي آمدهای قطع برق به شمار مي رود.

به جرات و با اطمينان مي توان گفت تعميرات به صورت گرم (Hot Line) مناسب ترين راه جهت كاهش قطعی های شبكه و بالا بردن اطمينان و پايداری خط است.

خط گرم در واقع به خط انتقالی گفته مي شود كه برق در آن جريان دارد و به عبارتی ديگر خطی است كه ولتاژ دارد. نيل به اهداف صنعت برق، رضايت مشتركين، فروش انرژی بيشتر، كمك به توليد بيشتر در بخش صنايع، جلوگيری از فرسودگی و استهلاك زود هنگام تجهيزات شبكه بخاطر كليدزنی هاي مكرر و كاهش تلفات از جمله مزايای تعميرات با خط گرم به شمار مي رود.

امروزه در كشورهای جهان ، عمليات خط گرم به صورت امری متداول و عادی ، در حال انجام است و با اين روش يا “HOTLINE” مانع از ايجاد ضررهای اقتصادی فراوان و نارضايتی مشتركان مي گردند و با بهره گيری از تكنولوژی تعميرات خط گرم ، تعداد خاموشی ها به ميزان چشمگيری كاهش خواهد يافت ، چرا كه بسياری از مانورها و تعميرات خطوط به صورت گرم قابل اجرا هستند .

من محسن یوسفیان زاده همراه با تیم قدرتمند شرکت توزیع برق استان یزد تمامی تلاش خود را برای تحقق این امر به کار گرفتیم و به لطف خدا تعمیرات شبکه های برق به این روش انجام می گیردو نسبت به میانگین خاموشی کشور کاهش چشمگیری داشته است.

عمليات خط گرم به دو صورت انجام مي شود :

١- عمليات فرمان از دور
٢- عمليات فرمان از نزديك

در نوع اول همانگونه كه از اسم آن پيداست سيم بان بدون اين كه از فاصله مجاز ايمني نزديكتر شود با استفاده از ابزارهایی قادر خواهد بود كليه تعميرات را انجام دهد . عمده ترين اين ابزارها عبارتند از : سيم Controi Remote خاص به صورت (Auxilary ) بازوهای كمكي ، ( Line sticks ) چوبهای رابط ، ( Tie sticks ) چوبهای اصلي ، ( Wire tongs ) گيرها ، ( Platform Epxiglas Ladder ) نردبان ها و سكوهای عايق ، ( Carrier Rural Strain ) حامل های كششي، ( Armsو …. ( Cover up equipment ) پوشش ها و كاورهای عايق روند كلی اين نوع تعميرات به اين صورت است كه سيم بان با استفاده از ابزارهاي مخصوص سيم حامل جريان را از حوزه كار خود دور كرده و آن را در كناری مهار مي كند و سپس مقره ، كراس آرام و يا هر آنچه را كه لازم باشد مثل برق گير ، كات اوت و … را تعويض كرده و سپس سيم را به جاي خود بر مي گرداند و چون سيم بان حتی وارد حوزه ميدان خط نيز نخواهد داشت ، پس هيچ ( Safety) اين عمليات ضريب ايمنی خطری او را تهديد نمي كند.

در روش دوم که کار بصورت نزدیک انجام می گردد و معمولا در شبکه های توزیع در ارتفاع پایین با استفاده از بالابر قابل انجام است ،سيمبان ارتباط الكتريكی خود را نسبت به زمين قطع می كند . اين امر با قرار گرفتن در باكت كاميون بالابر مخصوص يا با ايستادن برروي سكوي عايق انجام مي شود . در اين حالت سيم بان می تواند به خط نزديك شده و كليه تعميرات را انجام دهد .

اما این کار در خطوط با سطح ولتاژ بالا که در ارتفاع بلندتری نیز قرار دارند به اين سادگی قابل انجام نمي باشد .

برای انجام عملیات خط گرم روی خطوط انتقال با سطح ولتاژ بالا ، سیمبان لباس مخصوص عمليات فرمان از نزديك ( barehand ) را پوشیده تا شرایط ایمن برای وی فراهم گردد.

جنس لباس برهند از الياف نقره می باشد . به اين ترتيب لباس كاملا هادی بوده و چون مقاومت آن بسيار كم است جريانهای شارژينگ از سطح لباس عبور كرده ، و هيچ تاثير بر بدن انسان نخواهد داشت . سيمبان با ايستادن بر روي نردبان های مخصوص ، ارتباط خود را نسبت به زمين قطع كرده و نسبت به زمين ايزوله مي شود .

در نهايت سيمبان وارد حوزه خط شده و گيره مخصوص لباس را به سيم حامل جريان ولتاژ وصل مي كند .در اين حالت او با شبكه هم پتانسيل مي شود .

چون از دو نقطه داراي يك پتانسيل هيچ جريانی عبور نمي كند ، پس از بدن سيمبان نيز جريانی عبور نكرده و وی قادر به انجام تعميرات در شبكه خواهد بود.

تعویض مقره سوزنی به روش خط گرم تعویض مقره بشقابی به روش خط گرم

 

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو